Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Увод в Java програмирането    English
Факултет по математика и информатика - Увод в Java програмирането
 Лектор  Николай Манчев
Анотация
      Декларации и контрол на достъпа. Управление на изпълнението и обработка на изключения. Система за събиране на боклука. Оператори и присвоявания. Предефиниране на имена, предефиниране в подкласове, типове по време на изпълнение и ориентация на обектите.
Съдържание
1. Увод в езика Java: Основи на езика; Виртуални машини; Управление на паметта.
2. Представяне на данни и метода main(): Примитивни типове; Литерали; Масиви; Входна точка за Java приложението;
3. Оператори и присвоявания: Оценяване на изрази; Унарни и аритметични оператори; Оператори за преместване и сравнение; Побитови оператори; Съкратени оператори: за присвояване и тринарен оператор;
4. Модификатори: Модификатори за достъп; Модификатори final, abstract, static, native, transient, synchronized, volatile; Статичен инициализиращ код; Ограничения при прилагането на модификатори;
5. Промени в типа: Конвертиране и явно преобразуване на примитивни типове; Конвертиране и преобразуване на референции;
6. Контрол над хода на програмата: Управляващи конструкции за цикъл; Конструкции за избор;
7. Обработка на грешки: Управляване на изключения; Създаване на собствени изключения;
8. Обектно-ориентирано проектиране: Предефиниране на имена; Предефиниране в подкласове; Конструктори; Вътрешни класове - член класове и класове дефинирани в методи; Референция към обхващащия обект;
9. Сложни структури от данни: Мултимножества: Списък, Множество, Карта и Хеш-таблица;
10. Нишки: Многонишково програмиране - общи характеристики; Преотстъпване, спиране, приспиване, блокиране на нишки. Взаимна блокировка на нишки;
11. Избягване на конфликти при многонишковото програмиране: Монитори; Синхронизация на обекти; Ключове за клас;
12. Оптимизация на Java кода: Защо не трябва да се употребяват вектори; Заблудата за StringBuffer; Реверсивни цикли и др.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ