Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Събитийно програмиране    English
Факултет по математика и информатика - Събитийно програмиране

 Лектор  доц. д-р Владимир Шкуртов
Анотация
      В курса се разглеждат принципите на програмите, управлявани от събития (събитийно програмиране). За илюстриране на възможностите за създаване на такива програми и за използване на елементи на графичен потребителски интерфейс (ГПИ) в тях, се използват езикът и системата за програмиране Visual Basic 6.0. Целта на курса е да бъдат запознати студентите от специалност Информатика с принципите на събитийното програмиране, характерно за съвременните тенденции на програмиране, и една възможна развойна среда за създаване на подобни програми, които се изпълняват под управление на операционни системи, поддържащи ГПИ. Обектната идеология на Visual Basic 6.0 за създаване на класове от обекти излиза вън от рамките на тази избираема дисциплина. Не се разглеждат и класовете от обекти на приложенията, включени в пакета MS Office. Използването на вградените във Visual Basic 6.0 класове, реализиращи ГПИ и връзка с база от данни, се илюстрира чрез решаване на редица задачи за създаване на събитийни програми с ГПИ. Лекционните слайдове, текстът на решаваните задачи и въпросникът за изпита са на разположение на студентите в сайта на факултета.
Съдържание
1. Принципи на програмите, управлявани от събития (събитийно програмиране).
2. Създаване на такива програми чрез използване езика и системата за програмиране Visual Basic 6.0.
3. Използване на елементи на графичния потребителски интерфейс в тези програми чрез езика и системата за програмиране Visual Basic 6.0.
4. Използване на вградените във Visual Basic 6.0 класове, реализиращи ГПИ.
5. Решаване на задачи за създаване на събитийни програми с ГПИ.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ