Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Английски език в официалните документи на Европейския съюз    English
Факултет по математика и информатика - Английски език в официалните документи на Европейския съюз

 Лектор  гл. ас. Иван Шотлеков
 Анотация 
  Курсът е предназначен за студенти от ФМИ, чието езиково равнище на общ английски е НАПРЕДНАЛИ, без ограничение за изучаваната от тях специалност. Предлаганата тематика и материали са разработени с участието на Секция "Обучение по английски език" при ФМИ от международен колектив по проект на програма "Леонардо да Винчи". Целта е да се усвоят основни знания и умения за по-ефективна комуникация между страните-членки и страните-кандидатки с оглед на бъдещото присъединяване на България към Европейския съюз. Студентите ще имат възможността да обогатят своята обща култура, както и да развиват познанията си за езика в общ и в европейски контекст. Те ще могат да намерят приложение на наученото в бъдещата си кариера, особено в институциите, работещи в областта на евроинтеграцията, в неправителствените организации, както и в държавната администрация.
Съдържание  
1. Източници на информация за Европейския съюз
2. Кратка история на европейската интеграция
3. Институциите на Европейския съюз
4. Разширяване на Европейския съюз
5. Кандидатстване за участие в проекти на Европейския съюз
6. Програма ФАР: видове, акценти
7. Европейски фонд за регионално развитие
8. Финансови възможности пред фирмите от Европейския съюз
9. Европа за хората, Харта на основните права на Европейския съюз
10. Стратегия за политика по отношение на потребителите
11. Европейски кодекс за добро административно поведение
12. Контрол над сливанията на компании
13. Образование и нови технологии
14. Бяла книга на образованието и обучението
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ