Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Теория на полиномите    English
Факултет по математика и информатика - Теория на полиномите

 Лектор  проф. д. м. н. Нако Начев
Анотация
     Целта на курса е да се разширят познанията на студентите по теория на полиномите. Ще бъдат разгледани специални полиноми:полиноми на Чебишев, полиноми на Лежандър и др. Ще се разгледат критерии, при които корените на един полином лежат в даден интервал и приложение на полиномите в други въпроси от алгебрата.
Съдържание  
1. Общи свойства на полиномите.

2. Специални полиноми.

3. Брой на корените в един интервал.

4. Приблизително пресмятане на корените на един полином.

5. Приближение на полиномите.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ