Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Бизнес комуникации нa английски език    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес комуникации нa английски език

 Лектор  гл. ас. Ваня Иванова; гл. ас. Иван Шотлеков
Анотация 
   Предлаганият курс е предназначен да запознае студентите с основите на вербалната и невербалната устна и писмена комуникация в света на деловите отношения . От участниците се очаква активно участие по време на занятията и при изпълнението на допълнителните задания. Необходимо е курсистите да притежават поне средно ниво на владеене на английски език. Тематиката е съобразена с нуждите на студентите от специалностите "Математика", "Информатика" и "Математика и информатика" и е насочена към бъдещата им професионална реализация. 
Съдържание  
1. Писмена комуникация
2. Разговори по телефона
3. Срещи
4. Презентации
5. Преговори
6. Събеседване
7. Културни различия
8. Неформално общуване
9. Недоразумения, оплаквания
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ