Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Ли алгебри и приложения    English
Факултет по математика и информатика - Ли алгебри и приложения
 Лектор  проф. д. м. н. Станчо Димиев
Анотация
     В предлаганата избираема дисциплина се разглежда общата теория на Ли алгебрите. Студентите ще се запознаят още с пространства над комплексни алгебри с делители на нулата, холоморфни функции и Ли алгебри с някои 2-мерни комплексни алгебри.
Съдържание  
1. Обща теория на Ли алгебрите.

2. Пространства над комплексни алгебри с делители на нулата.

3. Холоморфни функции.

4. Ли алгебри, свързани с някои 2-мерни комплексни алгебри.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ