Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Групови пръстени и кръстосани произведения    English
Факултет по математика и информатика - Групови пръстени и кръстосани произведения

 Лектор  проф. д. м. н. Тодор Желязков; проф. д-р Стоил Миховски
Анотация
     В тази избираема дисциплина са включени основни понятия по теорията на груповите пръстени като идемпотентни, нилпотентни елементи, минимални идеали и разлагане в директна сума на полета. Изследват се също и специализирани резултати, свързани с мултипликативните групи на полупрости групови пръстени и проблеми за изоморфизъм.
Съдържание  
1. Обща теория на груповите пръстени.
Определение на групов пръстен - основни свойства. Груповият пръстен като фактор в категорията на групите и пръстените. Полупрости групови пръстени. Идемпотенти в групови пръстени. Нилпотентни елементи в групов пръстен. Мултипликативни групи на полупрости групови пръстени. Пръстенови свойства на груповите пръстени.

2. Специални резултати в групови пръстени.
Фундаментален идеал. Радикал на Джекобсон и радикал на Бер в групов пръстен. Мултипликативни групи на полупрости групови пръстени. Инварианти на Улм-Каплански. Изоморфизъм на полупрости групови пръстени. Пръстенови свойства на груповите пръстени.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ