Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Едновременно намиране нулите на полиноми    English
Факултет по математика и информатика - Едновременно намиране нулите на полиноми

 Лектор  доц. д-р Илия Макрелов
Анотация 
   Въведение. Квадратична скорост на сходимост за уравнение с прости корени. Квадратична скорост на сходимост за уравнения с кратни корени. Квадратична скорост на сходимост за уравнения, построени по произволна чебишова система. Кубична скорост на сходимост. Други методи.
Съдържание  
1. Въведение.
2. Квадратична скорост на сходимост за уравнения с прости корени.
    а) алгебрични
    б) тригонометрични
    в) експоненциални
3. Квадратична скорост за сходимост на уравнения с кратни корени.
    а) алгебрични
    б) тригонометрични
    в) експоненциални
4. Квадратична скорост за сходимост на уравнения, построени по произволна чебишова ситема.
5. Кубична скорост на сходимост.
    а) когато нулите са прости
    б) когато нулите не са прости
6. Други методи.
7. Програмно осигуряване на някои методи, чрез подходящо избран (от студентите) език за програмиране.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ