Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Английски език за информатици    English
Факултет по математика и информатика - Английски език за информатици

 Лектор   гл. ас. Иван Шотлеков
Анотация 
   Предлаганият практикум е продължение на проведения практикум "Английски за компютърни специалисти". Отново акцентът е върху самостоятелната изследователска работа на участниците и пълноценна комуникация по време на занятията. От участниците се очаква средно ниво на владеене на английски език. Тематиката е съобразена с нуждите на студентите от специалности "Информатика" и "Математика и информатика". 
Съдържание  
1. Данни /структури от данни, файлове, теория на кодирането/.
2. Софтуерен инженеринг /средства и техники за проектиране, анализ и оценка, тестване и отстраняване на грешки, метрика/.
3. Мениджмънт на изчислителни и информационни системи /мениджмънт на проекти и хора, мениджмънт на инсталациите, сигурност и защита/.
4. Езици за програмиране /формални дефиниции и теория, езикови конструкти и характеристики, процесори/.
5. Интерфейс и представяне на информация /потребителски интерфейс, мултимедийни информационни системи, хипермедия/.
6. Управление на бази данни /системи, логически дизайн, приложения/.
7. Съхраняване и извличане на информация /анализ и индексиране на съдържанието, търсене и извличане на информация, дигитални библиотеки/.
8. Приложения на информационните системи - офис автоматизация /обработка на текст и докумевнти; настолни издателски системи, електронни таблици, мениджмънт на време и работа/.
9. Симулации и моделиране /теория на симулациите, видове симулации, анализ на резултатите/.
10. Изкуствен интелект /приложения и експертни системи, методи за представяне на знания, разпределени средства за изкуствен интелект/.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ