Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Бизнес английски с Интернет    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес английски с Интернет

 Лектор   гл. ас. Иван Шотлеков
Анотация 
  Курсът е предназначен да помогне на студентите да разширят познанията си в областа на говоримия и писмен английски език в деливи контекст, както и в областта на общата икономическа и комуникативна култура. Предвидените самостоятелни занимания и свързаните с тях дискусии ще предложат възможности за практикуване на основните езикови умения и стратегии на базата на автентични материали.
Съдържание  

І. Основни понятия

 1. Малкият бизнес.
 2. Мениджмънт
 3. Маркетинг.
 4. Франчайзинг.
 5. Търговия на дребно.
 6. Електронна търговия.
 7. Банково дело.
 8. Борси.
 9. Застрахователно дело.

ІІ. Комуникативни умения

 1. Кандидатстване за работа.
 2. Първи делови контакти.
 3. В командировока.
 4. Делова кореспонденция.
 5. Фирмена документация.
 6. Разговор по телефона.
 7. Делови срещи.
 8. Презентации.
 9. Преговори.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ