Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Академично писане на английски    English
Факултет по математика и информатика - Академично писане на английски

 Лектор   гл. ас. Иван Шотлеков
Анотация 
  Писането е умение, което може да се усвои и усъвършенства с практически занимания и теоретична подготовка. За много студенти това е трудно за преодоляване предизвикателство поради недостатъчен житейски опит, знания и умения от средното училище. В същото време то им е необходимо за по-пълноценната им лична и професионална изява в страната и чужбина предвид широката употреба на английския език в международен мащаб.

  Целите на курса са да постави акцент върху:

 • каноните на академичното писане на английски език.
 • свободно изразяване на писмен английски език в различен контекст
 • развитие на общите езикови умения

  Изисквания: От курсистите се очаква да поемат голяма отговорност за своето обучение, т.е. съвестен и творчески подход към поставените им задания. Изпълнението на последните ще определи и крайната оценка. Особено ще се цени и насърчава изразяването на собствено мнение, отколкото адаптацията на готови текстове и употребата на клишета. За ефективност на обучението се изисква от записалите се студенти владеене на английски език на средно ниво /Intermediate/ или ………….от теста на адрес http://shotlekov.hypermart.net (Test your English).

Съдържание  
 • Аналитично четене
 • Резюме на текст
 • (есе, глава от книга, научна статия)
 • Автобиография
 • Писмо за мотивацията
 • Паметна бележка
 • Официално писмо
 • Абзац
 • Есе
 • Реферат
 • Курсов проект
 • Дипломна работа
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ