Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Графични стандарти    English
Факултет по математика и информатика - Графични стандарти

 Лектор  доц. д-р Димчо Димов; ст. ас. Александър Пенев
Анотация
 Курсът разглежда основните понятия в стандарта Open GL (Open GL v1.2.1; GLU v1.3; GLX v1.3), както и начините на приложението му. Разглеждат се конкретни реализации на библиотеки на стандарта, или базирани на него, за средите С, Delphi и Java (Java 3D).

 Някои от по важните разглеждани области са: изграждане на тела и сцени, права и обратна връзка (Rendering и Select / Feedback), работа с цветове и прозрачност, текстуриране и мултитекстуриране, светлинни източници и осветяване, разширения на стандарта, NURBS криви и повърхнини и др.

 По време на курса, студентите реализират учебен проект на програма за манипулация с тримерни обекти, базирана на разглежданите стандарти и библиотеки.

Съдържание  
1. Въведение – Open GL, GLU, GLX, GLAUX, GL4Java.
2. Архитектура на Open GL виртуална машина.
3. Изграждане на геометрични обекти – основни примитиви.
4. Цветове и прозрачност.
5. Светлинни източници и модели на осветяване.
6. Специални ефекти.
7. Материали, текстуриране и мултитекстуриране, Bitmap, символи.
8. Визуализация (Rendering), Дисплеен файл.
9. Интерактивност (Select / Feedback).
10. Изчислители и NURBS криви и повърхнини.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ