Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Теория на стойността в пазарната икономика    English
Факултет по математика и информатика - Теория на стойността в пазарната икономика

 Лектор  гл. ас. д-р Боян Златанов
Анотация 
  В курса се коструира модел на икономика, основоно но частна собственост и се доказва Теоремата на Ароу-Дебрьо за съществуване на равновесие в нея.
Съдържание  
1. Математически основи: множества, многозначни функции и изображения, наредба, граници в Rn, непрекъснати функции и изображения, конуси изпъкнали множества.
2. Математическа икономика: блага, ценови системи, производители, потреби-тели, максимизиране на печалбата.
3. Математическа икономика: ресурси, икономика, пазарно равновесие, движими състояния, пазарна икономика основана на частната собственост, равновесие в такава икономика.
4. Теорема на Ароу-Дербьо за съществуване на равновесие в икономика основана на частната собственост.
5. Оптималност и равновесие свързани с ценовата система.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ