Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложни задачи от математическия анализ    English
Факултет по математика и информатика - Приложни задачи от математическия анализ
 Лектор  доц. д-р Милка Найденова
Анотация
 След необходимите теоретични постановки, знанията по анализ се разширяват чрез приложни задачи. Задачите са два вида – от училищния курс и от университетския курс. Пресмятат се криволинейни, двойни и повърхнинни интеграли. С тяхна помощ се намират маса и център на тежестта на тяло, инерчен момент и поток на векторно поле през повърхнина. От училищния курс по анализ се намира най-голяма и най-малка стойност на функция с определен геометричен смисъл. Това помага в бъдещата преподавателска работа на студентите. Въпреки, че се разглеждат предимно физични приложения, курсът е напълно достъпен за студентите от всички математически специалности.
Съдържание

 1. Най-голяма и най-малка стойност на функция с приложен характер.
2. Криволинейни интеграли и приложения - намиране маса на крива, работа на сила по крива линия.
3. Пресмятане на двойни и тройни интеграли - маса на обемно тяло и център на тежестта. Инерчен момент относно равнина и ос.
4. Повърхнинни интеграли от I и II род. Поток на векторно поле през повърхнина.
5. Формула на Гаус - Остроградски и прилагането й за намиране на поток на векторно поле.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ