Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Митническо и патентно право    English
Факултет по математика и информатика - Митническо и патентно право

 Лектор  хон. преп. адв. Георги Терзиев
Анотация
     Целта на курса е да се запознаят студентите с административното производство и административните наказания, съотносими към митническото право, с митническия режим-надзор и контрол. Изучава се още международноправната уредба на патентното право, прилагани у нас.
Съдържание  
1. Административно производство, административни наказания, съотносими към митническото право.

2. Митнически режим-надзор и контрол. Събиране или обезпечаване на митни сборове.

3. Валутни ценности и валутен контрол - внос и износ.

4. Патентно право - субективно и обективно.

5. Международноправна уредба на патентното пр

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ