Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Английски език за учители по математика и информатика    English
Факултет по математика и информатика - Английски език за учители по математика и информатика

 Лектор  хон. преп. Кейт Кели
 Анотация 
   Целите на курса са да:
- изследва приложението на компютрите в класната стая като потенциал за преподаване и образоване;
- предложи на студентите практика по английски език (изисква се необходим езиков минимум от участниците в курса);
- да допринесе за развитието на професионалните умения, средства и познания на студентите;
- да промени установената практика преподавателя да бъде централна фигура в класната стая;
Това не е специализиран курс по информатика, информационни технологии или мултимедия.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ