Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми PHP - езикът на интернет (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - PHP - езикът на интернет (Практикум)
 Лектор  Христо Гетов
Анотация
 Този курс е предназначен за студенти с интерес към софтуерните технологии и по-специално разработването на интернет услуги. Особено внимание се обръща на възможностите на езика PHP, които се използват за реализиране на уеб-страници. Курсът е с практическа насоченост и за приключването му всеки студент ще трябва да направи собствен проект. По време на курса студентите ще разширят знания си по-отношение на технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката за програмиране на услуги. Изискванията са: основни познания на езика PHP; амбиции за развитие в тази насока.
Съдържание

1. Основни понятия, структура и организация.

2. Проектиране и реализиране на интернет страници посредством РНР.

3. Взаимодействие между РНР и MySQL (бази данни).

4. Обработване на информация подадена на системата от потребителя на страницата.

5. Създаване на проект за оценка на знанията и похватите придобити по време на курса.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ