Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Групи и алгебри на Ли    English
Факултет по математика и информатика - Групи и алгебри на Ли

 Лектор  проф. д-р Станчо Димиев
Анотация 
   Групи, алгебри и подгрупи на Ли. Автоморфизми, билинейни форми и билинейни операции. Хомогенни многообразия.
Съдържание  
1. Групи, алгебри и подгрупи на Ли. Определение и примери. Покривания. Едно-свързана група на Ли.
2. Експоненциално изображение. Функтор на Ли.
3. Представяния на групи на Ли. Елементарни свойства. Присъединено представяне.
4. Билинейни форми и билинейни операции. Автоморфизми и диференцирания на билинейни форми и билинейни операции.
5. Хомогенни многообразия. Определения, примери и
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ