Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Качеството на софтуера и уеб приложения    English
Факултет по математика и информатика - Качеството на софтуера и уеб приложения
 Лектор  Калин Василев (консултант във Верео Технолоджис)
Анотация
 Курсът е насочен към получаването на теоретически и практически познания за провеждането на софтуерни и уеб тестове на приложения. Методи за проверка на качеството на софтуера и уеб базирани системи. Курсът е подходящ за студенти от всичките специалности.
Съдържание

 1. Въведение. Защо е необходимо да се провеждат софтуерни и уеб тестове? Основни понятия и термини.
2. Видове тестове. Основни принципи.
3. White box testing - видове тестове. Стратегия при провеждането на white box testing.
4. Black box testing - видове тестове и основни техники за провеждането им. Стратегия при провеждането на black box testing.
5. Управление на качеството. Документи, заети в процеса на тестване на софтуерни и уеб приложения.. Тест системи за управление.
6. Автоматизирани тестове - същност, приложение, инструменти за провеждане на автоматизирани тестове.
7. Тестове на уеб системи, приложения и интернет сайтове.
8. Тестове за ползваемост - Usability и User Interface. Как да направим сайта/при­ло­­же­­нието си по-потребителско ориентирано.
9. Запознаване със стандартите в qualite assurance: ISO, IEEE - 730-2002, CMM, XP, SCRUM.
10. Решаване на тест с въпроси за оформяне на крайната оценка.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ