Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Сексуалното здраве на човека    English
Факултет по математика и информатика - Сексуалното здраве на човека

 Лектор  ст. ас. д-р Катерина Георгиева
Анотация 
   Избираемата дисциплина разглежда здравните аспекти на човешкото сексуално поведение и неговите физиологични, псиихични и социални детерминанти. Основната цел е студентите да получат знания на анатомно-функционалната характеристика на половата система, половия акт и оплождането; за специфичните форми на хетеросексуалната и хомосексуалната практика; за психичните и социалните възгледи и поведение. В края на курса студентите трябва безпогрешно да разпознават рисковото сексуално поведение и моделите на безопасна сексуална практика на мъжа и жената.
Съдържание  
1. Анатомно-функционалната характеристика на половата система.
2. Анатомно-функционалната характеристика на половия акт.
3. Анатомно-функционалната характеристика на оплождането.
4. Специфични форми на хетеросексуалната и хомосексуалната практика.
5. Психични и социални възгледи и поведение.
6. Рисковото сексуално поведение.
7. Модели на безопасна сексуална практика на мъжа и жена
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ