Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Езикова култура    English
Факултет по математика и информатика - Езикова култура

 Лектор  доц. д-р Румяна Танкова
Анотация 
   Целта на курса е да се повиши езиковата култура на студента в две направления:
  · правилно оформяне на писмената реч при компютърна текстообработка;
  · постигане на комуникативен успех при речово общуване.
Курсът е с практическа насоченост, акцентът е върху най-често срещаните грешки в речта.
Съдържание  
1. Правописни и пунктуационни особености на българския език. 
2. Правила за изграждане на текст с цел студентът да преодолее трудностите в създаването и оформянето на свързана реч при работа с текстообработващи програми.
3. Овладяване на книжовната норма - практически задачи,
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ