Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Теоретична и приложна психология    English
Факултет по математика и информатика - Теоретична и приложна психология

 Лектор  доц. д-р Веселин Василев
Анотация 
  Комплексната дисциплина е предназначена да формира обща и специална психологическа култура у студентите като бъдещи преподаватели, широки и разностранни специалисти и родители. Предвижда се освен разнообразни знания студентите да овладеят и полезни умения за професионалната и житейска практика: комуникативни, психотерапевтични, диагностични и др.
Съдържание  
1. Познавателна (когнитивна ) психология.
2. Социална психология.
3. Педагогическа психология.
4. Психология на личността.
5. Психология на управлението.
6. Други области на съвременната психоло
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ