Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Математически английски    English
Факултет по математика и информатика - Математически английски

 Лектор  хон. преп. Мария Аврамова
Анотация 
   Курсът е за студенти, знаещи английски език на добро ниво. Курсът цели да обогати английския им с математическа терминология, за да могат в бъдеще да се справят самостоятелно с подобни текстове.
Съдържание  
1. Общ английски език - основни езикови структури.
2. Развитие на конкретни комуникативни умения, напр. презентации, реферати.
3. Развитие на общите умения по английски език в контекста на разработването на математически текстове.
4. Превод на математически текстове от английски език .
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ