Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Теория на алгоритмите    English
Факултет по математика и информатика - Теория на алгоритмите
 Лектор  проф. дмн Стойчо Стойчев
Анотация
  Основната цел на дисциплината е студентите да повишат теоретичните си знания по теоретична информатика.
Дисциплината е продължение на темата "Алгоритми", разглеждана като част от курса "Дискретна математика".

Съдържание


* Основни понятия от теорията на алгоритмите. Повторение и обобщение.
* Сложност на алгоритмите.
* Итерации и рекурсии.
* Свойства на алгоритмите.
* Алгоритми за сортиране за напреднали.
* Работа с абстрактни структури данни.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ