Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Хуманитарни Интернет комуникации    English
Факултет по математика и информатика - Хуманитарни Интернет комуникации
 Лектор  доц. д-р Живко Иванов
Анотация 
   Курсът предвижда запознаване с основните принципи на комуникацията като съществена част от духовното битие на съвременния човек; разглеждат се особеностите и характеристиките на културната комуникация и общуването; специално внимание се отделя на масовата кулура и масовото потребление на културни и художествени продукти в епохата на неограничената репродукция; разкриват се философските основи на комуникацията; литературната комуникация; философия на общуването. Втората част предвижда по-специализирано навлизане в хуманитарните аспекти на информационните технологии. Разглеждат се проблеми като: технологии и писмена култура; хипертекст и печат; постмодерната ситуация; история на авторската институция; интерактивно писане и четене; литературна теория и философия на хипертекста; постмодерната култура и Интернет контекста; философия на новата образованост. Темите и отделните единици са разположени в пет големи проблемни полета.
Съдържание  
1. Кратка история на хипертекста; структура на хипертекста; електронната грамотност; електронният лабиринт; книга и хипертекст; текстуални перспективи, авторство, виртуалност; хипертекст - културният контекст на постмодернизма.
2. Хипертекст и литературна теория; Михаил Бахтин - хипертекст и диалог (полифония); Ролан Барт - философия на писменото; Жан Бордияр - симулация и дигитална патафизика; Жак Дерида - текстуална отвореност и хиртекстова деиертрираност; Умберто Еко - софтуерни философии; Мишел Фукр - хипертекст: власт и знание; Пол Вирилио - скорост и информация.
3. Хипертекст теории - Джордж Ландоу: хипертекстът - конвергенция на съвременните критически теории; Майкъл Джойс: хипертекст педагогика и поетика; Дж.Д. Болтър; Стюарт Мълтроп; Майрън Тъман; Нанси Каплан; Грегори Улмър; Джон Ънсуърт.
4. Образование и информационни технологии. Нови предизвикателства пред образователните стратегии. Сривът на авторитарното преподаване. Либерални идеологии и Интернет среда. Електронни книги и печатни текстове - борба и конкуренция, сътрудничество и взаимодействие. Хипертекстови учебни програми. Дистационни обучения - домашно работно място, мрежата като посредник, живите контакти. Образователни приложения на Интернет.
5. Рефлексивни стратегии към Интернет - апологети и неолудити; фикционален, виртуален и реален свят - конструиране и интеракция на световете; въображение, технология, фантастика - наративи на интернет културата; визуализацията на знанието - история на презентациите, четене, слушане, гледане - мултимедийното послание; социални аспекти - Интернет и масовата култура; култура и комуникация, развой на културните форми в контекста на технологичните иновации (каменни надписи, глинени плочки, кожи, папируси, мастила, хартия - ерата на Гутенберг, краят на Гутенберг).
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ