Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Алгебрични функции    English
Факултет по математика и информатика - Алгебрични функции

 Лектор  проф. д-р Станчо Димиев
 Анотация 
   Класически курс по работите на Риман, Якоби и Пикар. Геометрично третиране на многозначни функции.
Съдържание  
1. Локално съществуване (при обикновени точки, при необикновени точки).
2. Многоъгълник на Нютон.
3. Редове на Пюйзо.
4. Поле на алгебрични функции. Идеали и дивизори.
5. Теорема на Риман-Рол.
6. Методи на римановите повърхнини. Нагледен материал.
7. Компактни риманови повърхнини.
8. Абелеви функции.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ