Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Стохастични процеси във финансиите    English
Факултет по математика и информатика - Стохастични процеси във финансиите

 Лектор  доц. д-р Цветан Игнатов
Анотация 
   Прилагането на математически методи в икономиката е от голяма важност за повишаване на нейната ефективност. Целта на предлаганата избираема дисциплина е изучаването на математическите основи за изследване на разнообразни стохастични процеси във финансиите. Разглеждат се конкретни примери от практиката. Курсът е изграден на базата на знанията на студентите по математически анализ, теория на вероятностите и др.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ