Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Числени методи на екстремалните задачи    English
Факултет по математика и информатика - Числени методи на екстремалните задачи
 Лектор  ст. н. с. II ст. Румяна Калтинска
Анотация 
   Оптимизационните задачи имат важна роля в решаването на различни проблеми от приложен характер - планиране и управление на стопански системи, комуникации, мениджмънт и др. Навлизането на компютрите в обществената практика мотивира развитието и приложението на числените методи за решаване на оптимизационни задачи и прави тяхното изучаване и използване необходима компонента от обучението на математици и информатици, икономисти, инженери, военни специалисти и пр. Избираемата дисциплина е естествено продължение на курса по математическо оптимиране в посока на числени методи за решаване на важни класове от нелинейни оптимизационни задачи. Основни направления в обучението са числени методи за решаване на класове нелинейни оптимизационни задачи с доказано приложение в практиката.
Съдържание  
1. Безусловна и условна оптимизация на функции на много променливи, някои частни класове условни оптимизационни задачи (на квадратичното и хиперболичното оптимизиране), средноквадратична оптимизация и апроксимация, системи нелинейни уравнения.
2. Обсъждане на въпроси, свързани със скоростта на сходимост на алгоритмите, свързване на тяхната ефективност, препоръки за използване.
3. Илюстрации, експерименти и практическо използване на разглежданите алгоритми чрез решаване на задачи посредством интерактивни системи за оптимизации.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ