Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Нестандартни методи в задачите по елементарна математика    English
Факултет по математика и информатика - Нестандартни методи в задачите по елементарна математика
 
 Лектор  доц. д-р Пенка Рангелова
Анотация 
   Принцип на Дирихле, принцип на крайния елемент и др. Задачи от олимпиади и други математически конкурси.
Съдържание  
1. Различни подходи за решаване на логически задачи.
2. Сравнения, функцията [x], функционални уравнения. Приложения за решаване на задачи от средния курс. 
3. Делимост. Приложения в задачи за различни възрастови групи.
4. Диофантови уравнения. Приложения в задачи за ученици от  IV до XI клас.
5. Сравняване на лица на различни повид равнинни фигури.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ