Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Софтуерни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии
 
 Лектор  доц. д-р Минчо Сандалски
Анотация 
   Целта на курса е студентите да получат задълбочени познания за основните понятия, методи и програмни средства, които се използват в теорията и практиката при разработване, използване и поддържане на софтуерни продукти. Особено внимание се обръща на сравнителното характеризиране на известните класически подходи като водопаден модел, създаване на прототипи и др. за реализиране на софтуер. Студентите ще бъдат запознати с обектно-ориентирани технологии, базиращи се на използването на специализиращи средства за моделиране, специфициране, проектиране и др. Разглеждат се основните техники за тестване на софтуерните продукти, техният мениджмънт и осигуряване качеството на софтуера. В курса са застъпени и теми за необходимата съпровождаща документация при разработването, внедряването, употребата и поддържането на софтуер.
Съдържание  
1. Основни понятия, методи и програмни средства, използвани в теорията и практиката при разработване, използване и поддържане на софтуерни продукти. 
2. Сравнително характеризиране на известните класически подходи като водопаден модел, създаване на прототипи и др. за реализиране на софтуер.
3. Обектно-ориентирани технологии, базиращи се на използването на специализиращи средства за моделиране, специфициране проектиране и др.
4. Основни техники за тестване на софтуерните продукти.
5. Мениджмънт на софтуерните продукти и осигуряване качеството на софтуера.
6. Необходима документация при разработването, внедряването, употребата и поддържането на софтуер.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ