Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Компютърна графика    English
Факултет по математика и информатика - Компютърна графика
 
 Лектор  доц. д-р Димчо Димов
Анотация 
   Целта на курса е със студентите да се обсъдят основните направления в машинната графика, като основно се акцентира върху описанието (моделирането) на тримерни обекти. Особено внимание се обръща на въвеждането на основните принципи и алгоритми за визуализация на тримерни обекти.
Съдържание  
1. Направления в машинната графика. 
2. Описание (моделиране) на тримерни обекти.
3. Основни принципи и алгоритми за визуализация на тримерни обекти.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ