Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Тензорно смятане и приложението му в геометрията    English
Факултет по математика и информатика - Тензорно смятане и приложението му в геометрията
 
 Лектор  доц. д-р Бистра Царева
 Анотация 
   Изграждане на тензорния апарат и приложението му за изучаване геометриите на пространства с афинна свързаност и на метрични пространства.
Съдържание  
1. Тензори. Определение, примери. Задача на тензорното изчисление.
2. Алгебрични операции с тензори. Събиране, умножение, контракция, симетриране, алтерниране.
3. Афинна свързаност по крива. Паралелно пренасяне на вектор по крива. Абсолютен диференциал на тензор.
4. Пространство с афинна свързаност. Ковариантно диференциране. Свойства.
5. Кривина и торзия. Пространства с нулева кривина. Пространства с нулева торзия.
6. Метрично пространство. Пространство на Вайл. Пространство на Риман.
7. Ковариантно диференциране на псевдовеличини. Продължено ковариантно диференциране в пространство на Вайл и приложението му.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ