Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Системи диференциални уравнения с импулсно въздействие    English
Факултет по математика и информатика - Системи диференциални уравнения с импулсно въздействие
 
 Лектор  доц. д-р Мария Аролска
Анотация 
   Изучават се основите на теорията на системите диференциални уравнения с импулсно въздействие Разглеждат се следните теми: системи диференциални уравнения с импулсно въздействие във фиксирани моменти, системи диференциални уравнения с импулсно въздействие във нефиксирани моменти. Прекъснати динамични системи. Съществуване и единственост на решения на линейни системи. Периодични решения на линейни системи диференциални уравнения с импулсно въздействие.
Съдържание  
1. Въведение в дисциплината - определение и основни свойства на системите диференциални уравнения с импулсно въздействие и решенията им. Системи диференциални уравнения с импулсно въздействие във фиксирани моменти. Системи диференциални уравнения подложени на импулсно въздействие в нефиксирани моменти. Прекъснати динамични системи.

2. Системи диференциални уравнения с импулсно въздействие във фиксирани моменти - теореми за непрекъсната зависимост от началните условия и от дясната част.

3. Линейни системи диференциални уравнения с импулсно въздействие - линейни системи с постоянни коефициенти, теореми за съществуване и единственост на решение. Линейни системи с променливи коефициенти.

4. Линейни периодически системи с импулсно въздействие - теореми за съществуване на решение в некритичния и в критичния случай. Спрегнати системи.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ