Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Компютърни методи за обучение по математика    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни методи за обучение по математика
 Лектор  проф. дмн Грозьо Станилов
Анотация
 Дисциплината е посветена на приложение на компютърни методи за преподаване на елементи от Висшата математика. Прилагат се системно методи на компютърната алгебра и на компютърната графика на системата MAPLE 11. Засягат се съдържанието (лекции и семинарни занятия) на следните математически дисциплини: Аналитична геометрия, Линейна алгебра, Анализ, Алгебра, Диференциална геометрия, Диференциални уравнения и др. Занятията се водят в мултимедийна зала изключително с компютър. Всеки студент изпълнява на компютър изложението. Дисциплината завършва с изпит след защита на Курсова работа.
Съдържание

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ