Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Итерационни методи    English
Факултет по математика и информатика - Итерационни методи
 Лектор  проф. д-р Петко Пройнов
Анотация
 Една от най-древните и същевременно една от най-актуалните съвременни математически задачи е задачата за числено решаване на уравнения. Курсът е посветен на итерационни методи за числено решаване на нелинейни уравнения. Той е подходящ както за студенти, които харесват теретичната математика така и за студенти, които предпочитат приложната математика. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти, програмно осигуряване на итерационни методи).
Съдържание

 1. Нормирани пространства
2. Сходимост на итерационни методи
3. Метод на Нютон
4. Метод на Вайерщрас
5. Модификации на методите на Нютон и Вайерщрас.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ