Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Геометрични модели на вселената    English
Факултет по математика и информатика - Геометрични модели на вселената

Геометрични модели на Вселената

 Лектор  доц. д-р Костадин Грибачев
 Анотация 
   Псевдоевклидово пространство. Четиримерното пространство на Минковски като модел на плоска вселена. Основни сведения за специалната и общата теория на относителността на Айнщайн. Четиримерното лоренцово пространство като модел на изкривена вселена. Конструиране на други модели на вселени.
Съдържание  
1. Псевдоевклидово пространство. Определение. Видове вектори и площадки. Изотропен конус. Понятие за пространство на Минковски..
2. Четиримерно пространство на Минковски. Модел на плоска вселена. Основни сведения за специалната теория на относителността на Айнщайн.
3. Четиримерното лоренцово пространство. Определение. Метричен тензор. Тензор на кривина, тензор на Ричи, скаларна кривина. Лоренцово пространство с постоянна скаларна кривина.
4. Геометричен модел на изкривена вселена. Основни сведения за общата теория на относителността на Айнщайн. Уравнения на Айнщайн. Конструиране на лоренцово пространство като модел на изкривена вселена. Тензор на гравитацията. Тензор на енергията и импулса.
5. Геометрични модели на изкривена вселена с постоянна кривина. Сфери на Де-Ситер в петмерно псевдоевклидово пространство със сигнатура (2,3); видове; моделиране като четиримерно лоренцово пространство. Типове вселени и геометричните им модели.
6. Геометрични модели на вселена с непостоянна скаларна кривина. Стационарни и нестационарни вселени. Тензор на гравитацията. Обобщени уравнения на Айнщайн. Основни сведения за теорията на черните дупки. Примери за модели на нестационарна вселена. Приложение на групи и алгебри на Ли.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ