Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СТ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) – зимен триместър

 

Последна актуализация: 15.12.2017 г.

ПУ „Паисий Хилендарски”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2017/2018 година
СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

магистри

 
(1 г. и 2 г. – втора година от обучението)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина

Вид

Зала

06.01.(събота), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 1*

лекции

 

07.01.(неделя), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 1*

лекции

 

13.01.(събота), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 1*

лекции

 

14.01.(неделя), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 2*

лекции

 

20.01. (събота), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 2*

лекции

 

21.01.(неделя), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 2*

лекции

 

03.02.(събота), 9:00-15:45

Практически проект 1

Преподавателски екип

лабораторни

 

547

10.02.(събота), 9:00-15:00

Практически проект 1

Преподавателски екип

лабораторни

547

17.02.(събота), 9:00-15:45

Практически проект 1

Преподавателски екип

лабораторни

 

547

24.02.(събота), 9:00-15:00

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

547

25.02.(неделя), 9:00-12:00

Избираема дисциплина 1

изпит

 

10.03.(събота), 9:00-12:00

Избираема дисциплина 2

изпит

 

11.03.(неделя), 9:00-12:00

Всички дисциплини

изпит

 

17.03.(събота), 9:00-16:15

Защити на проекти

изпит

547, 536

24.03.(събота), 9:00-12:00

Поправителни изпити ИД1 и ИД2

изпит

 

Юни 2018

Ликвидационни изпити

изпит

 

* За специалност Софтуерни технологии (2г. – втори курс) избираемите дисциплини и практикумите през втори и трети триместър на уч. 2017/2018 г. се провеждат според подаденото заявление до Декана.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ