Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Информатика И задочно IІ курс – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - И задочно IІ курс – зимен триместър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност ИНФОРМАТИКА ЗАДОЧНО   Курс ІІ   2014/15 уч. г.   Б (зимен) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

09.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Бази от данни
проф. д-р Станимир Стоянов
547 к. з.

1400–1815

Лекции Бази от данни
проф. д-р Станимир Стоянов
547 к. з.

10.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Бази от данни
проф. д-р Станимир Стоянов
547 к. з.

1400–1815

Упражнения Практикум по ООП и БД, 1б
гл. ас. д-р Емил Дойчев
Упражнения Бази от данни, 1а
гл. ас.д-р Георги Чолаков
532 к. з.
533 к. з.

11.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Практикум по ООП и БД, 1а
гл. ас. д-р Емил Дойчев
Упражнения Бази от данни, 1б
гл. ас.д-р Георги Чолаков
532 к. з.
533 к. з.

1400–1815

Упражнения Практикум по ООП и БД, 1б
гл. ас. д-р Емил Дойчев
Упражнения Бази от данни, 1а
гл. ас.д-р Георги Чолаков
532 к. з.
533 к. з.

12.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Обектно-ориентирано програмиране (Java)
проф. д-р Станимир Стоянов
424 ауд.

1400–1815

Упражнения Практикум по ООП и БД, 1а
гл. ас. д-р Емил Дойчев
Упражнения Бази от данни, 1б
гл. ас.д-р Георги Чолаков
532 к. з.
533 к. з.

13.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Обектно-ориентирано програмиране (Java)
проф. д-р Станимир Стоянов
547 к. з.

1400–1815

Упражнения Практикум по ООП и БД, 1б
гл. ас. д-р Емил Дойчев
531 к. з.

14.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Обектно-ориентирано програмиране (Java)
проф. д-р Станимир Стоянов
547 к. з.

1400–1815

Упражнения Геометрия,
гл.ас.д-р Асен Христов
435 с. з.

15.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Практикум по ООП и БД, 1а
гл. ас. д-р Емил Дойчев
446 к. з.

1400–1815

Упражнения Геометрия,
гл.ас.д-р Асен Христов
435 с. з.

16.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения ООП (Java), 1б
гл. ас. д-р Вълканов
431 к. з.

1400–1815

Упражнения Геометрия,
гл.ас.д-р Асен Христов
435 с. з.

17.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения ООП (Java), 1а
гл. ас. д-р Вълканов
431 к. з.

 1400–1815

Лекции Геометрия
проф. д-р Манчо Манев
2 аула

18.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Геометрия
проф. д-р Манчо Манев
2 аула

1400–1815

Лекции Геометрия
проф. д-р Манчо Манев
2 аула

19.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения ООП (Java), 1б
гл. ас. д-р Вълканов
431 к. з.

1400–1815

Упражнения ООП (Java), 1а
гл. ас. д-р Вълканов
532 к. з.

20.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения ООП (Java), 1б
гл. ас. д-р Вълканов
532 к. з.

1400–1815

Упражнения ООП (Java), 1а
гл. ас. д-р Вълканов
532 к. з.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма

(0900–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ