Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Математика и информатика МИ редовно III курс – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - МИ редовно III курс – зимен триместър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА РЕДОВНО
Курс IІI      2010/11 уч. г.    Зимен(Б) триместър

Дни

Часове
0730 0900 0915 1045 1100 1230 1245 1415 1430 1600 1615 1745 1800 1930

0730

0815

0815

0900

0915

1000

1000

1045

1100

1145

1145

1230

1245

1330

1330

1415

1430

1515

1515

1600

1615

1700

1700

1745

1800

1845

1845

1930

Понеделник

                   

Лекции
Комплексен анализ
доц. Теменужка Пенева
435 с. з.

                                                                  

Вторник

   

Лабораторни занятия
Бази от данни
1а – 433 к. з.
 ас. Станка Хаджиколева

Лабораторни занятия
Бази от данни
2а – 433 к. з.
ас. Станка Хаджиколева

Лабораторни занятия
Бази от данни
1б – 433 к. з.
ас. Станка Хаджиколева

     
 

Упражнения
Методика
на обучението
по математика
2 гр. – 231 с. з.
доц. Румяна Маврова

Упражнения
Методика
на обучението
по математика
1 гр. – 231 с. з
доц. Румяна Маврова

 

Сряда

   

Лекции
Методика
на обучението
по математика
проф. Васил Милушев – 232 с. з.

                 

Четвъртък

   

Упражнения
Комплексен анализ
1 гр. – 231 с. з.
доц. Теменужка Пенева

Упражнения
Комплексен анализ
2 гр. – 231 с. з.
доц. Теменужка Пенева

 

Лекции
(+ ІІІ ПМ + ІІІ М)
Бази от данни
доц. Станимир Стоянов,
ст. ас.
Станка Хаджиколева
547 к. з.

       

Петък

   

Избираеми дисциплини:

№2 (проф. Ст. Миховски) –
       231 с. з.
№3 (проф. В. Милушев) –
       232 с. з.
№4 (проф. П. Пройнов) –
        237 (А) с. з.
№6 (доц. Б. Царева) – 233 с. з.
№7 (доц. Н. Казакова) – 441 с. з.
№9 (доц. Б. Златанов) – 435 с. з.
№10 (доц. В. Нончева) – 535 к. з.
№11 (доц. Сн. Гочева,
       гл. ас. Хр. Кулина) – 536 к. з.
№13 (проф. Ас. Рахнев,
        гл. ас. Анг. Голев) – 532 к. з.
№14 (проф. Ас. Рахнев,
        гл. ас. д-р Евг. Ангелова)
        – 531 к. з.
№16 (доц. Ст. Костадинов,
        гл. ас. Хр. Кискинов) – 
        436 с. з.
№17 (гл. ас. д-р А. Малинова,
        ас. Ив. Ангелов) – 546 к. з.
№19 (доц. Р. Донева,
        ас. Д. Благоев) – 547 к. з.

Избираеми дисциплини:

№1 (проф. Г. Златанов) –
       231 с. з.
№5 (доц. Ив. Касандрова)
       – 232 с. з.
№8 (доц. Н. Кюркчиев) – 
       533 к. з.
№12 (доц. Анд. Захариев)
       – 436 с. з.
№15 (доц. М. Сандалски)
       – 547 к. з.
№18 (доц. Ант. Илиев,
        докт. Н. Вълчанов) –
       546 к. з.
№20 (доц. Н. Василев) –
       435 с. з. (531 к. з.)
№21 (доц. М. Манев,
        х. ас. Т. Арнаудов) –
       422 ауд.

       

Събота

                           

Неделя

                           
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ