Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2008 година протокол № 12 / 14.05.2008    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 12 / 14.05.2008

1. РЕШЕНИЕ: Деканският съвет прие да се предложи доц. д-р Неделчо Велев Милев за наш представител в УС на Фонд "Научни изследвания" при ПУ "Паисий Хилендарски"

2. РЕШЕНИЕ: Деканският съвет прие да предложи за утвърждаване от ФС на ФМИ следните избираеми дисциплини за Eсенния триместър на учебната 2008/09 година (12 за редовно, 4 за задочно):

А) Редовно обучение - Непрекъснат аналог на метода на Нютон и неговото прилагане (проф. дфмн Игор Пузинин, проф. дфмн Таисия Пузинина, проф. дмн Христо Семерд­жиев); Приложни математически модели (доц. д-р Снежана Христова); Увод в теорията на реалните функции (доц. д-р Иван Фесчиев); Моделиране на еволюционни процеси (доц. д-р Недялка Казакова); Приложни задачи от математическия анализ (доц. д-р Милка Найденова); Геометрия на фракталите (доц. д-р Боян Златанов); Теория на графите (доц. д-р Манчо Манев); Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика (доц. д-р Пенка Рангелова); Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев); Системи уравнения (доц. д-р Румяна Маврова); Визуално програмиране с Borland C++ Builder 5 (доц. д-р Минчо Сандалски); Теория на алгоритмите (проф. Стойчо Стойчев).

Б) Задочно обучение - Неевклидови геометрии (проф. д-р Георги Златанов); Нестан­дартни методи за решаване на задачи по елементарна математика (доц. д-р Пенка Рангелова); Java-базирани технологии за сървърни приложения (Практикум) (докторант Иван Ангелов); Динамични страници с JScript и PHP (Практикум) (докторант Димитър Благоев).
Броят на студентите за всяка дисциплина (редовно обучение) е ограничен на 24.

3. РЕШЕНИЕ: Деканският съвет прие критерии за ДМС (допълнително материално стимулиране).

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ