Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2008 година протокол № 14 / 25.06.2008    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 14 / 25.06.2008

1. РЕШЕНИЕ: Деканският съвет прие следния дневен ред за ФС на ФМИ на 2.07.2008 г

  1. Докторанти.
  2. Избор на хонорувани преподаватели.
  3. Разни.

а) приемане на такси за платените форми на обучение във ФМИ за учебната 2008/09 година;
б) приемане на Академичен календар за учебната 2008/09 година;
в) молба от гл. ас. Христина Кулина за финансиране на годишните такси за обучение и разходите по предзащитата и защитата на дисертацията;
г) резултати от конкурса за "математик" към катедра "Реален анализ";
д) предложение за обявяване на конкурс за доцент по 01.01.04 Математически анализ към катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения".
е) предложение за промяна на преподавател (Алгебра).

2. РЕШЕНИЕ: Прие предложението до ФС на ФМИ за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение за 2008/09 г. във Факултета по математика и информатика:

ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
"Софтуерни технологии"(обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 720 лв.;
"Софтуерни технологии" (обучение 2 г.) - 4 семестриални такси по 720 лв.;
"Бизнес информатика с английски език" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 720 лв.;
"Бизнес информатика с английски език" (обучение 2 г.) - 4 семестриални такси по 720 лв.;
"Приложна математика" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 720 лв.;
"Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 520 лв.;
"Обучение по информатика и информационни технологии в училище"(обучение 2 г.) - 4 семестриални такси по 520 лв.;
"Обучение по математика в училище" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 620 лв.;
"Обучение по информационни технологии в начален етап (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 520 лв.
"Обучение по информационни технологии в прогимназиален етап" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 520 лв.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
"Учител по информатика и информационни технологии" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 320 лв.;
"Учител по математика" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 320 лв.

ЗА КАНДИДТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ПО МАТЕМАТИКА
за провеждане на 40-часов курс - 220 лв.
за провеждане на 80-часов курс - 420 лв.
Отпуснати места за държавна поръчка за магистри - 10 за Информатика и 10 за Приложна математика.

3. РЕШЕНИЕ: Прие в учебния план на специалност "Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (магистър 1 и 2 години): в преамбюла да се промени изречението в 6-ти абзац така:"Обучението завършва с практико-приложен държавен изпит, който се състои в изнасянето и защита на разработени от студента уроци или защита на дипломна работа".

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ