Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2005 година протокол № 38 / 14.09.2005    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 38 / 14.09.2005
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 38 / 14.09.2005

 

1. ФС реши да избере д-р Добринка Костадинова Щърбева за заемане на обявеното конкурсно място (по научната специалност 01.01.06 Геометрия и топология) с научно звание "главен асистент".

2. ФС прие предложението на катедра "Реален анализ" за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Тодорка Стойкова Николова с две години, считано от датата на навършване на пенсионна възраст 16.12.2005 г.

3. ФС избра за учебната 2005/06 г. сле дните хонорувани преподаватели: Добромир Павлов Кралчев (за водене на упражнения по дисциплините "Теория на вероятностите и математическа статистика" и "Математическа статистика", с хорариум 400 часа в упр.), доц. д-р Соня Стоянова Табакова (за ръководител на дипломни работи за бакалавърски програми, с хорариум 40 ч.), Никола Велизариев Вълчанов (за водене на упражнения по дисциплините "Разпределени приложения" и "Програмиране", с хорариум 360 ч.), Емил Христов Дойчев (за водене на упражнения по дисциплините "Софтуерни технологии" и "Бази от данни", с ІІІ и ІV курс, спец. "Информатика", с хорариум 360 ч.), Малина Георгиева Трендафилова (за водене на упражнения по дисциплините "Софтуерни технологии" и "Бази от данни", с ІІІ и ІV курс, спец. "Информатика", с хорариум 360 ч.), Тодорка Атанасова Глушкова (за водене на упражнения по дисциплините "Изкуствен интелект" и "Софтуерни технологии", с ІІІ и ІV курс, спец. "Информатика" - редовно и задочно, с хорариум 360 ч.), Найден Георгиев Гочев (за водене на упражнения по дисциплините "Програмиране на Java " и "Бази от данни", с ІІІ к., спец. "Информатика", с хорариум 360 ч.), Иван Георгиев Минов (за водене на упражнения по дисциплините "Програмиране на Java " и "Бази от данни", с ІІІ к., спец. "Информатика", с хорариум 360 ч.).


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ