Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2004 година протокол № 32 / 13.10.2004    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 32 / 13.10.2004
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 32 / 13.10.2004

 

1. ФС избра след тайно гласуване за редовен асистент по 05.04.20 Германски езици (Английски език) към катедра "Методика на обучението по математика и информатика" Ваня Ангелова Иванова.

2. ФС избра след тайно гласуване за редовен асистент по 05.04.20 Германски езици (Английски език) към катедра "Методика на обучението по математика и информатика" Иван Илиев Шотлеков.

3. ФС прие предложението на доц. д-р Васил Милушев за повишаване на ас. Ваня Ангелова Иванова от катедра "Методика на обучението по математика и информатика" в научно звание "главен асистент".

4. ФС прие предложението на доц. д-р Васил Милушев за повишаване на ас. Иван Илиев Шотлеков от катедра "Методика на обучението по математика и информатика" в научно звание "главен асистент".


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ