Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2004 година протокол № 28 / 19.05.2004    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 28 / 19.05.2004
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 28 / 19.05.2004

 

1. ФС прие предложението на доц. д-р Станимир Стоянов за повишаване на ст. ас. Иван Марков Димитров от катедра "Компютърни системи" в научно звание "главен асистент".

2. ФС прие предложението на доц. д-р Станимир Стоянов за повишаване на ст. ас. Генчо Димитров Стоицов от катедра "Компютърни системи" в научно звание "главен асистент".

3. ФС избра за пролетния триместър на уч. 2003/04 г. и есенния триместър на уч. 2004/05 г. следните хонорувани преподаватели: гл. ас. Стефан Дончев Ангелов - 300 часа в упражнения (за водене на упражнения по дисциплините "Математически анализ 1", "Математически анализ 2" и "Училищен курс по анализ"), с хорариум 300 часа в упражнения; Марта Костадинова Теофилова ­ (за водене на упр. по дисциплината "Геометрия" за спец. "Информатика"), с хорариум 100 часа в упражнения; Рахим Бехчет Дормуш , студент ІІ к., спец. "Информатика", фак. № 0226008 (за водене на упр. по дисциплината "Геометрия" за спец. "Информатика"), с хорариум 30 часа в упражнения; Дорина Димитрова Траянова , студентка ІІ к., спец. "Информатика", фак. № 0226006 (за водене на упр. по дисциплината "Геометрия" за спец. "Информатика"), с хорариум 30 часа в упражнения; Павлина Янкова Михайлова , студентка ІІ к., спец. "Информатика", фак. № 0226095 (за водене на упр. по дисциплината "Геометрия" за спец. "Информатика"), с хорариум 30 часа в упражнения; Кристина Петрова Делева, студентка ІІ к., спец. "Информатика", фак. № 0226016 (за водене на упр. по дисциплината "Геометрия"), с хорариум 30 часа в упражнения; Вера Иванова Чакърова, студентка ІІ к., спец. "Информатика", фак. № 0226027 (за водене на упр. по дисциплината "Геометрия" за спец. "Информатика"), с хорариум 30 часа в упражнения; Иван Георгиев Минов, студент ІІ к., спец. "Информатика", фак. № 0226029 (за водене на упр. по дисциплината "Геометрия" за спец. "Информатика"), с хорариум 30 часа в упражнения; Иван Проданов Проданов, студент ІІ к., спец. "Информатика", фак. № 0226018 (за водене на упр. по дисциплината "Геометрия" за спец. "Информатика"), с хорариум 30 часа в упражнения.

5. ФС реши да се отложи за следващо заседание на ФС на ФМИ предложението от катедра "Алгебра" за удължаването на трудовия договор на доц. д-р Петко Раднев Петков.

6. ФС прие молбата на доц. д-р Васил Борисов Милушев (от катедра "Методика на обучението по математика и информатика") за ползване на едногодишен творчески отпуск през периода 01.09.2004 г. - 01.09.2005 г.

7. ФС одобри следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на уч. 2004/05 г.:

А. Редовно обучение - Теория на полиномите (проф. д. м. н. Нако Начев), Геометрия на фигурите (доц. д-р Бистра Царева), Геометрични модели на Вселената (доц. д-р Костадин Грибачев), Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика (доц. д-р Пенка Рангелова), Теория на графите (доц . д-р Манчо Манев), Теория на мярката и интеграла (доц. д-р Тодорка Николова ), Редици и редове (доц. д-р Галина Векова), Теория на стойността в пазарната икономика (гл. ас. д-р Боян Златанов), Екстремални задачи в теорията на реалните функции (доц. д-р Иван Фесчиев) , Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев), Системи уравнения (доц. д-р Румяна Маврова), Методи на транслация (доц. д-р Димчо Димов и ст. ас. Александър Пенев), Визуално програмиране с Borland C ++ Builder 5 (доц. д-р Минчо Сандалски ), Събитийно програмиране ( доц. д-р Владимир Шкуртов и ст. ас. Стефка Анева).

Б. Задочно обучение - Графично решаване на уравнения и неравенства (доц. д-р Петко Раднев), V к. МИ и ІV И - доц. д-р Асен Рахнев.

8. ФС прие Академичния календар на ФМИ за учебната 2004/2005 година.

9. ФС прие предложението да бъде отстранена от докторантура Иванка Иванова Стоева (задочен докторант към катедра "Компютърна информатика", научен ръководител доц. д-р Георги Атанасов Тотков).

10. ФС прие предложението да бъде отстранен от докторантура Петър Атанасов Вълков (задочен докторант към катедра "Геометрия", научен ръководител доц. д-р Костадин Игнатов Грибачев).

11. ФС прие предложението да бъде отстраненa от докторантура Румяна Иванова Парушева (задочен докторант към катедра "Компютърни системи", научен ръководител доц. д-р Станимир Недялков Стоянов).

12. ФС прие предложението да бъде отстраненa от докторантура Мирослава Кирилова Русева (редовен докторант към катедра "Компютърни системи", научен ръководител доц. д-р Станимир Недялков Стоянов).

13. ФС прие предложението от следващата учебна 2004/05 година във факултета по математика и информатика да се проведат предварителни кандидатстудентски изпити по математика.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ