Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2004 година протокол № 27Б / 23.04.2004    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 27Б / 23.04.2004
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 27Б / 23.04.2004

1. ФС одобри в оперативен ред предложението от катедра "Геометрия" до СНС по математика и механика да се изберат следните рецензенти за обявения конкурс за ПРОФЕСОР по научната специалност 01.01.06 Геометрия и топология (Диференциална геометрия) към катедра "Геометрия" към ФМИ на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски":

проф. д. м. н. Грозьо Станилов Иванов, от СУ "Климент Охридски",
проф. д. м. н. Иванка Иванова Каратопаклиева, от СУ "Климент Охридски",
проф. д. м. н Олег Кръстев Мушкаров, от ИМИ на БАН,
проф. д-р Станчо Генчев Димиев от ИМИ на БАН.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ