Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2003 година протокол № 25 / 22.10.2003    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 25 / 22.10.2003
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 25 / 22.10.2003

1. ФС прие предложенията да бъдат избрани следните ръководители на катедри във ФМИ:
доц. д. м. н. Нако Ангелов Начев - на катедра "Алгебра"; проф. д-р Георги Златанов Златанов - на катедра "Геометрия"; проф. д-р Петко Димитров Пройнов - на катедра "Реален анализ"; доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова - катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения"; проф. д. м. н. Христо Илиев Семерджиев - на катедра "Приложна математика и моделиране"; доц. д-р Станимир Недялков Стоянов - на катедра "Компютърни системи"; доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов - на катедра "Компютърна информатика"; доц. д-р Асен Кънчев Рахнев - на катедра "Компютърни технологии"; доц. д-р Васил Борисов Милушев - на катедра "Методика на обучението по математика и информатика".

2. ФС прие предложението заместник деканите във ФМИ да са трима.

3. ФС след тайно гласуване избра доц. д-р Неделчо Велев Милев и доц. д-р Асен Кънчев Рахнев за заместник декани на ФМИ за мандата 2003 - 2007 година.

4. ФС прие предложението хабилитираният състав на новия ФС на ФМИ да е и Научен съвет за избор на хабилитирани във ФМИ през следващия мандат 2003 - 2007 година.

5. ФС прие предложението да номинира проф. д-р Георги Златанов Златанов за Ректор на ПУ "Паисий Хилендарски".

6. ФС прие предложението Надя Милева да бъде избрана за секретар на ФС на ФМИ.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ