Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2003 година протокол № 21A / 23.04.2003    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 21A / 23.04.2003
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 21A / 23.04.2003

1. ФС одобри в оперативен ред предложението от катедра "Алгебра" до СНС по математика и механика да се изберат следните рецензенти за обявения конкурс за ПРОФЕСОР по научната специалност 01.01.02 Алгебра и теория на числата (Теория на числата) към катедра "Алгебра" при ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски":
проф. д. м. н. Стефан Манев Додунеков от ИМИ при БАН,
ст. н. с. І ст. д. м. н. Веселин Стоянов Дренски от ИМИ при БАН,
доц. д-р Петко Раднев Петков от катедра "Алгебра" към ФМИ при ПУ.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ