Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ПОМ ПОМ (1 г.) – есенен триместър 2021/2022    English
Факултет по математика и информатика - ПОМ (1 г.) – есенен триместър 2021/2022

Последна актуализация: 18.10.2021 г.

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика


РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 година

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА
магистър (1 г.)

Есенен триместър

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат хибридно – една част ще са присъствени, а друга част дистанционно.


На служебната си електронна поща  pom20212022@gmail.com  ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите.

 

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

16.10.2021 г. (събота)
9:00-17:00

Училищен курс по анализ
Проф. д.п.н В. Милушев

Лекции

Дистанционно
Код за Google Classroom: 5j7r6u3
Google Meet

17.10.2021 г. (неделя)
9:00-17:00

Училищен курс по анализ
Проф. д.п.н В. Милушев

Упражнения

Дистанционно
Код за Google Classroom: 5j7r6u3
Google Meet

23.10.2021 г. (събота)

-

-

-

24.10.2021 г. (неделя)
9:00-16:00

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Доц. д-р Е. Ангелова

Лекции

Дистанционно
Код за Google Classroom: e6otkzz

30.10.2021 г. (събота)
9:00-17:00

Психология
доц. Ю. Янакиев

Лекции

Дистанционно
Google Meet

31.10.2021 г. (неделя)
9:00-16:00

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Доц. д-р Е. Ангелова

Лаб. занятия

Дистанционно
Код за Google Classroom: e6otkzz

6.11.2021 г. (събота)
9:00-17:00

Приобщаващо образование
Проф. Д. Левтерова

Лекции

Дистанционно
Google Meet

7.11.2021 г. (неделя)
9:00-17:00

Приобщаващо образование
Проф. Д. Левтерова

Лекции

Дистанционно
Google Meet

13.11.2021 г. (събота)
9:00-16:00

Задължително-избираема дисциплина от група Б
„Нестандартни методи в задачите по елементарна математика“
Проф. д-р П. Рангелова

Лекции

Дистанционно
(студентите ще получат информация на груповата си поща)

14.11.2021 г. (неделя)
9:00-15:00

Задължително-избираема дисциплина от група Б
„Нестандартни методи в задачите по елементарна математика“
Проф. д-р П. Рангелова

Упражнения

Дистанционно
(студентите ще получат информация на груповата си поща)

20.11. 2021 г. (събота)

-

 

 

21.11. 2021 г. (неделя)

-

 

 

27.11. 2021 г. (събота)
9:00-16:00

Задължително-избираема дисциплина от група А
„Изучаване на системи уравнения в училище“
Доц. д-р. Д. Бойкина

Лекции

Дистанционно
Google Meet:  Meet
Код за Google Classroom: kaqimch
(студентите ще получат покана за включване в класната стая)

28.11. 2021 г. (неделя)
9:00-15:00

Задължително-избираема дисциплина от група А
„Изучаване на системи уравнения в училище“
Доц. д-р. Д. Бойкина

Упражнения

Дистанционно
Google Meet:  Meet
Код за Google Classroom: kaqimch
(студентите ще получат покана за включване в класната стая)

4.12. 2021 г. (неделя)
9:00-17:00

Психология
доц. Ю. Янакиев,
гл. ас. И. Стоянов

Лекции и упражнения

Дистанционно
Google Meet 

5.12. 2021 г. (събота)
9:00-17:00

Психология
доц. Ю. Янакиев,
гл. ас. И. Стоянов

Лекции и упражнения

Дистанционно
Google Meet

11.12. 2021 г. (събота)
9:00-17:00

Психология
доц. Ю. Янакиев,
гл. ас. И. Стоянов

Лекции и упражнения

Дистанционно
Google Meet 

12.12. 2020 г. (неделя)

-

-

-

18.12. 2021 г. (събота)
9:00-12:00

Училищен курс по анализ
Проф. д.п.н В. Милушев

ИЗПИТ

 

19.12. 2021 г. (неделя)
9:00-12:00

Приобщаващо образование
Проф. Д. Левтерова

ИЗПИТ

 

8.01. 2022 г. (събота)
9:00-12:00

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Доц. д-р Е. Ангелова

ИЗПИТ

 

9.01. 2022 г. (неделя)
9:00-12:00

Психология
доц. Ю. Янакиев,
гл. ас. И. Стоянов

ИЗПИТ

 


17.10.2020 г. (събота)

9:00-17:00
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ