Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОМУ ОМУ (2 г., ІI курс) - есенен триместър (2021/2022)    English
Факултет по математика и информатика - ОМУ (2 г., ІI курс) - есенен триместър (2021/2022)

Последна актуализация: 18.10.2021 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2021/2022 година

ОБУЧЕНИЕ ПО MATEMATИKA В УЧИЛИЩЕ
 магистър (2 г.)втора учебна година

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат хибридно – една част ще са присъствени, а друга част дистанционно.
На служебната си електронна поща omu20202021@gmail.com ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
16.10.2021 (събота)

- 

- -
17.10.2021 (неделя)

- 

- -
23.10.2021 (събота)
9:00-17:00

Съвременни тенденции в обучението по математика 
Проф. д.п.н Васил Милушев

Доц. д-р Добринка Бойкина
Лекции

Дистанционно

Код за Google Class room: 52thajv 

24.10.2021 г. (неделя)

9:00-17:00

Съвременни тенденции в обучението по математика 
Проф. д.п.н Васил Милушев

Доц. д-р Добринка Бойкина
Лекции

Дистанционно

Код за Google Class room: 52thajv 
30.10.2021(събота)
9:00-17:00

Съвременни тенденции в обучението по математика 
Проф. д.п.н Васил Милушев

Доц. д-р Добринка Бойкина
Упражнения

Дистанционно

Код за Google Class room: 52thajv 
31.10.2021(неделя)

-

- -

06.11.2021 (събота)

9:00-17:00

Избрани теми от алгебрата и математическия анализ в училище

Проф. д.п.н Васил Милушев
Лекции

Дистанционно

Код за Google Class room: jdvhhwt 
07.11.2021(неделя)
9:00-17:00

Избрани теми от алгебрата и математическия анализ в училище

Проф. д.п.н Васил Милушев
Лекции

Дистанционно

Код за Google Class room: jdvhhwt 
13.11.2021(събота)
9:00-17:00

Избрани теми от алгебрата и математическия анализ в училище

Проф. д.п.н Васил Милушев
Упражнения

Дистанционно

Код за Google Class room: jdvhhwt 
14.11.2021(неделя)

- 

- -
20.11.2021(събота)
9:00-17:00

Задължително-избираема дисциплина от група A
„Извънкласната работа по математика“

Проф. д-р Пенка Рангелова
Лекции

Дистанционно

(студентите ще получат информация на груповата си поща) 
21.11.2021(неделя)
9:00-16:00

Задължително-избираема дисциплина от група A
„Извънкласната работа по математика“

Проф. д-р Пенка Рангелова
Упражнения

Дистанционно

(студентите ще получат информация на груповата си поща) 
27.11.2021(събота)
- - -
28.11.2021(неделя)
- - -
04.12.2021(събота)
9:00-17:00

Методология и методика на педагогическите изследвания 

Доц. д-р Евгения Ангелова
Лекции и упражнения  

Дистанционно

Код за Google Classroom: l56x6y2
05.12.2021(неделя)
-  - -
11.12.2021(неделя)
 9:00-12:00

Избрани теми от алгебрата и математическия анализ в училище

Проф. д.п.н Васил Милушев
ИЗПИТ дистанционно 
12.12.2021(неделя)
- -
18.12.2021(събота)
9:00-12:00

Съвременни тенденции в обучението по математика 
Проф. д.п.н Васил Милушев

Доц. д-р Добринка Бойкина
Изпит дистанционно 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ