Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в Artificial Neural Network и Deep Learning    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в Artificial Neural Network и Deep Learning
 Лектори доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Минчо Симов
Анотация

Целта на курса е студентите да се запознаят с идеологията на изкуствените неврони мрежи и съпътстващия ги математически модел. Обучение и тестване на неврона. Deep neural network като част от парадигмата Deep Learning. Backpropagation алгоритми, регресии. Запознаване с отворената платформа TensorFlow. Използване на тези технологии при изграждането на приложение за разпознаване на лица или текст.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ